Akcja Zima - Pomoc bezdomnym

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym przypominamy o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych i podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu skuteczną koordynację przedsięwzięć podejmowanych dla ochrony osób najbardziej potrzebujących.

Aktualnie w województwie wielkopolskim wsparcia osobom bezdomnym udziela 46 placówek tj.: schroniska, noclegownie i ogrzewalnie, które według stanu na dzień 01 marca br., dysponują 143 wolnymi miejscami. Dane teleadresowe placówek oraz informacje o rodzaju udzielanego wsparcia znajdują się poniżej.

W Wielkopolskim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa infolinia 987, pod którą można uzyskać informacje dotyczące miejsc noclegowych.

Autor: Karolina Godoń
Data utworzenia: 09.11.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.11.2018 - 14:27
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.03.2019 - 09:14