Aktualności

Wnioski na rok 2020

Wnioski na dofinansowanie prac na grobach i cmentarzach wojennych w Województwie Wielkopolskim w 2020 r. należy przesłać do dnia 31 października 2019 r. do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przy złożeniu wniosku proszę skorzystać z druku, który znajduje się na stronie internetowej WUW pod adresem: http://poznan.uw.gov.pl/druki

Składając wniosek Gmina zobowiązana jest do podania wysokości kwoty, w jakiej będzie partycypować przy realizacji Porozumienia.

/2 lipca 2019 r./

  Autor: Bartosz Biegała
  Data utworzenia: 02.07.2019
  Osoba publikująca: Karina Michalak
  Data publikacji: 02.07.2019 - 08:52
  Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
  Data aktualizacji: 04.10.2019 - 12:31