Apel minister Elżbiety Rafalskiej do samorządów - 500 plus

Minister Elżbieta Rafalska zaapelowała o informowanie rodzin o terminach składania wniosków o świadczenia wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy i konieczności złożenia wniosku  na kolejny okres.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku na nowy okres w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania ww. świadczeń.

Autor: MRPiPS
Data utworzenia: 24.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.08.2017 - 07:43