Archiwum 2015

I N F O R M A C JA
Na podstawie art. 36 ust. 5 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację kwartalną o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa:

  • Minister Finansów decyzją BAD3.6403.214.2015.4.DSR z dnia 1 października 2015 r. umorzył należności budżetu państwa, w stosunku do których wierzycielem był Wojewoda Wielkopolski:
wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności kwota umorzonej należności przyczyna umorzenia
Mariusz Wojtczak łącznie 1.400 zł interes publiczny
Autor: Przemysław Szczepański, Jcek Kluj
Data utworzenia: 03.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.11.2016 - 07:21