Archiwum 2016

I N F O R M A C JA
Na podstawie art. 36 ust. 5 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację kwartalną o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa:

  • Minister Finansów decyzją BAD3.6403.41.2016.7.DSR z dnia 23 czerwca 2016 r.. umorzył należności budżetu państwa, w stosunku do których wierzycielem był Wojewoda Wielkopolski:
wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności kwota umorzonej należności przyczyna umorzenia
Eugeniusz Przybyłek 600 zł interes publiczny
Autor: Przemysław Szczepański, Jacek Kluj
Data utworzenia: 13.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2017 - 09:01