Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

Treść archiwalna

Informujemy o ogłoszeniu przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym temat został określony jako „Zapobieganie Przemocy Domowej”. Nagroda główna to 10.000 Euro, natomiast dwa projekty wyróżnione otrzymają po 5.000 Euro. Swoją ofertę należy przesłać wyłącznie na Załączniku nr 1 (całość dokumentacji jest zeskanowana, należy wybrać z niej załącznik nr 1) i nadesłać do Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r. z dopiskiem na kopercie „Konkurs ECPA” oraz na adres mailowy: agnieszka.adamczak@poznan.uw.gov.pl. Dołączone do projektu materiały takie jak: ulotki, zdjęcia czy prezentacje nie będą polegały ocenie. Proszę nie sugerować się terminem określonym w piśmie MSW, gdyż jest to termin na przesłanie już wybranych projektów przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Z uwagi na krótki czas, projekty proszę przesyłać priorytetem lub doręczać osobiście do Urzędu.
Z każdego województwa zostaną wybrane 3 najlepsze projekty.
Dodatkowa informacja zostanie zamieszczona również na stronie internetowej MSW w zakładce współpraca międzynarodowa/EUCPN.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Autor: Agnieszka Adamczak
Data utworzenia: 14.08.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2015 - 08:32