Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Treść archiwalna

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy opracowanie i finansowanie programów osłonowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz finansowe wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W lutym 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Programu Osłonowego oraz zamieszczonym Ogłoszeniem.

Zachęcamy Państwa do wzięcia  udziału w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Termin nadsyłania ofert do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu upływa w dniu 14 marca 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Autor: Agnieszka Adamczak
Data utworzenia: 10.03.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2015 - 08:14