Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2013 roku, cz. 1. [poz. 1-100]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2013 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
1 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo 4.01-18.01.2013 Wydział Polityki Społecznej
2 zadanie pn. „Przebudowa ul. Skrytej i ul. Zachodniej w Plewiskach, Gmina Komorniki, powiat poznański” zrealizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  2008-2011” w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki 14.01-31.01.2013 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
3 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki związane z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Opieki Seniora z siedzibą pod adresem: Łubowo 14C, 62-060 Łubowo 15.01-1.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
4

zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie, z siedzibą pod adresem: 63-322 Gołuchów, ul. Lipowa 1  15.01-21.01.2013 Wydział Polityki Społecznej
5 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, adres: ul. Plac Parysa 9 16.01-04.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
6 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym  nr 30/30 
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Pleszewskie Centrum  Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o.  ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew 9.01-25.01.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
7 sprawdzenie standardów usług świadczonych w Placówce Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dzwoneczek” z siedzibą pod adresem ul. Wojska Polskiego 20, 64-915 Jastrowie 17.01-31.01.2013 Wydział Polityki Społecznej
8 sprawdzenie standardów usług świadczonych w Placówce Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza „Zaczarowany Domek” z siedziba pod adresem ul. Kiniewicza 35, 64-915 Jastrowie 17.01-31.01.2013 Wydział Polityki Społecznej
9 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r.  pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rogoźno na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno 14.01-22.01.2013 Wydział Polityki Społecznej
10 gospodarowanie środkami finansowymi i realizacja dochodów budżetowych (okres objęty kontrola: od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.), stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  15.01-22.02.2013 Wydział Finansów i Budżetu
11 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew 15.01-1.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
12 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń  15.01-1.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
13

wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Starostwo Powiatowe w Złotowie, Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów 15.01-1.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
14 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło  23.01-8.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
15 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec  22.01-22.02.2013 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
16 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Lesznie, z siedzibą pod adresem: ul. Korczaka 1, 64-100 Leszno  21.01-30.01.2013 Wydział Polityki Społecznej
17 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Alicja Bączyk-Tomaszewska, zam. ul. Działyńskich  11B/10, 61-727 Poznań  15.01.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
18 prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustawy Prawo wodne – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły 21.01-25.01.2013 Wydział Infrastrukruty i Rolnictwa
19 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Justyn Bonicki, zam. Wichrowe Wzgórze 5/44, 61-673 Poznań  16.01.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
20 wyjaśnienie pisma Pani Wiesławy Błaszczyk z dnia 19 grudnia 2012 r. Urząd Gminy w Przygodzicach, Plac Powstańców Wlkp. 2 63-421 Przygodzice  22.01-23.01.2013 Wydział Polityki Społecznej
21 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Renata Baranowska, zam. ul. Kościelskiego 13, 60-573 Poznań  16.01.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
22 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Łukasz Lewaszkiewicz, zam. os. Jana III Sobieskiego 25/25, 60-688 Poznań 18.01.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
23 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Mirosław Loręcki, zam. os. Wichrowe Wzgórze 8/192, 61-674 Poznań  25.01.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
24 zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P Sulęcinek-Solec Etap IV ul. Szkolna w Sulęcinku” zrealizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy  28.01-15.02.2013 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
25 Kontrola wydatkowania w 2012 roku środków  finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo 15.01-25.02.2013 Wydział Infrastrukruty i Rolnictwa
26 Kontrola wydatkowania w 2012 roku środków  finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Połajewo, ul. Obornicka 6 a, 64-710 Połajewo 18.01-28.02.2013 Wydział Infrastrukruty i Rolnictwa
27 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r.  pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Budzyń na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Budzyniu, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń  30.01-7.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
28 kontrola w związku z powziętymi informacjami o prowadzeniu bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w ramach działalności gospodarczej lub statutowej obiekt usytuowany pod adresem: 64-100 Leszno, ul. Żniwna 2 21.01-01.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
29 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Lucyna Adamczak, zam. Os. Winiary 8/23, 60-665 Poznań  21.01.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
30 zakres kontroli obejmować będzie: 1. Ocena prawidłowości realizacji zadań w latach 2011-2012 w zakresie legalności: - wydawanych przez organ decyzji o pozwoleniu na budowę,- przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy/rozbiórki lub wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, - przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu2. Ocena poprawności funkcjonowania Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi, przepisami Kpa. 3. Realizacja określonego w ustawie Prawo budowlane i przepisach szczególnych obowiązku współpracy z organami administracji publicznej i współdziałania z organami nadzoru budowlanego.4. Podstawy prawne działania organu , organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe pracowników oraz przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej 22.01-23.01.2013 Wydział Infrastrukruty i Rolnictwa
31 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Marek Chłoszczyński, zam. os. Bolesława Śmiałego 3A/9, 60-682 Poznań  22.01.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
32 wykorzystanie i o rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodzinny – II edycja” (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Leszna  64-100 Leszno  1.02-6.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
33 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie (ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 77-400 Złotów) 4.02-15.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
34 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie , z siedzibą pod adresem: ul. Brylewska 6, 64-120 Krzemieniewo 7.02-18.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
35

kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym  nr 30/21
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań  25.01-31.03.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
36 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów utrzymania i tworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno  5.02-8.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
37 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Grzegorz Postół, zam. ul. Malinowa 11/2, 61-464 Poznań 29.01.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
38 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne] 
tłumacz przysięgły Pani Agnieszka Sierpowska-Pabich, zam. os. Rzeczypospolitej 97/7, 61-392 Poznań 29.01.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
39 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale  710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Lesznie, pl. Kościuszki 48, 64-100 Leszno  30.01-15.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
40 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Łajma Mieszczanowicz zam. ul. Jonschera 22, 62-004 Kicin 30.01.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
41 kontrola wydatkowania w 2012 roku środków finansowych przeznaczonych na realizacją postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Kiszkowie, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo 1.02-1.03.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
42 Kontrola wydatkowania w 2012 roku środków  finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Miłosławiu, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław 5.02-5.03.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
43 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Estera Hess, zam. ul. Azaliowa 5/2, 62-002 Złotniki  31.01.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
44 wyjaśnienie skargi Pana Tomasza Hajduka w sprawie zasiłku rodzinnego  Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn  7.02-28.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
45 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Berenika Susła-Sosnowska, zam. ul. Sołtysia 28, 61-654 Poznań 31.01.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
46 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Ewa Berna, zam. ul. Katowicka 17, 62-035 Kórnik  31.01.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
47 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Grażyna Świątkowska-Alves zam. ul. Strzelecka 16/7, 61-845 Poznań 31.01.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
48 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie, ul. Kolska 5, 62-640 Grzegorzew 5.02-15.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
49 kontrola wydatkowania w 2010 i 2011 roku środków  finansowych przeznaczonych na koszty ustalania i wypłacania producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poniesione przez gminę 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Połajewo, ul. Obornicka 6a, 64-710 Połajewo 4.02-4.03.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
50

kontrola w związku z podjęciem informacji o niespełnianiu niektórych wymogów standardu obowiązujących usług, w szczególności w zakresie usług bytowych i opiekuńczych

Pensjonat Radosna Jesień w Przybrodzie , z siedzibą pod adresem: ul. Kaźmierska 25, 62-090 Przybroda  5.02-18.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
51 zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 330032P Antonin – Twardowo” zrealizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski Gminy Stęszew , ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew 12.02-28.02.2013 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
52 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Sławomir Kwaśny zam. ul. Staszica 27, 64-330 Opalenica  05.02.3013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
53 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Marianna Cichocka zam. ul. Krótka 6, 62-090 Kiekrz 05.02.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
54 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Zakład pracy chronionej – AN-BŁYSK, ul. Winiary 2, 60-665 Poznań  7.02-8.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
55

spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)

[protokół kontroli]

Zakład pracy chronionej – P.P.H.U. „ADAS” Sp.  z o. o., ul. Tama Kolejowa 5A, 64-100 Leszno  11.02-14.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
56 sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie, z siedzibą pod adresem: 63-300 Pleszew, ul. Kazimierza Wielkiego 7 12.02-18.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
57 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu, adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 5/1, 62-660 Dąbie  20.02-4.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
58 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.) Zakład pracy chronionej – DRAMERS S.A., Rabowice, ul. Olszynowa 38, 62-020 Swarzędz 19.02-22.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
59 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski  7.02-22.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
60 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków  7.02-22.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
61 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Natalia Bregin-Dwulat, zam. ul. Biedronki 12, 60-185 Skórzewo  06.02.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
62 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Cezary Major, zam. ul. Jana Pawła II 9/16, 62-030 Luboń 06.02.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
63 sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie z siedzibą pod adresem: 63-300 Pleszew, ul. Targowa 1 11.02-13.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
64 rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska  Urząd Gminy w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno  15.02.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
65 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Waldemar Grzegorczyk zam. ul. Jaśminowa 15, 62-070 Dąbrowa 11.02.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
66 wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych  Urząd Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko  12.02.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
67 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziele 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan  12.02-25.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
68 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziele 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno  14.02-28.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
69 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziele 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań  14.02-28.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
70 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłacania wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn  20.02-22.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
71 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Murowana Goślina na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina  14.02-22.02.2013 Wydział Polityki Społecznej
72 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca  14.02-28.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
73 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziele 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew 12.02-1.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
74 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziele 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń  12.02-1.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
75 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziele 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Złotowie, Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów 12.02-1.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
76 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziele 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło  12.02-8.03.2013 Wydział Finansów i Budżetu
77 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” w Poznaniu, z siedzibą pod adresem: ul. Zakątek 8, 61-801 Poznań prowadzony przez Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu, zlokalizowane pod adresem ul. Ognik 20 C, 60-386 Poznań 20.02-8.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
78

prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r.  - o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia
[wystąpienie pokontrolne]

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o. o. w zgłoszonych miejscach przeprowadzania zajęć na terenie województwa wielkopolskiego 14.02.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
79 prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie Prawo wodne – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski  19.02-22.02.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
80 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko  15.02.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
81 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Zbąszyniu, ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń  19.02.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
82 zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Rzemieślniczej i odcinka ulicy Strzeleckiej w Święciechowie wraz z odwodnieniem” zrealizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa  25.02-19.03.2013 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
83 Kontrola wydatkowania w 2012 roku środków  finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Jaraczewie, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo 18.02-18.03.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
84 wydawanie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska 19.02-8.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
85 uzyskanie uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. B Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 poprzez sprawdzenie na próbie dokumentacji znajdującej się  Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013: - funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej jednostki kontrolowanej, - poprawności sporządzania dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej Urząd Marszałkowski  Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań 25.02-8.03.2013 Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
86 realizacja zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-0900 Rokietnica 25.02.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
87 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłacania wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 28.02-4.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
88 trwałość projektu nr Z/2.30/I/1.2/61/04, „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Święciechowa – zlewnia I, II, III”, w podmiocie reprezentującym Beneficjenta – Gmina Święciechowa – zlewnia I, II, III” 
[informacja pokontrolna]
Gmina Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa 27.02-28.02.2013 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
89 1. Ocena prawidłowości realizacji zadań w latach 2011-2012 w zakresie legalności:                           - wydawanych przez organ decyzji o pozwoleniu na budowę,                              - przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy/rozbiórki lub wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,          - przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu.         2. Ocena poprawności funkcjonowania Wydziału Urbanistyki i Architektury pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi, przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.                3. Realizacja określonego w ustawie Prawo budowlane i przepisach szczególnych obowiązku współpracy z organami administracji publicznej i współdziałania z organami nadzoru budowlanego.                     4. Podstawy prawne działania organu, organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe pracowników oraz przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Konina  25.02-1.03.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
90 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r.  - o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia
[wystąpienie pokontrolne]
ośrodek szkolenia: ATC GRUPA Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu przy ul. Lipowej 1  22.02.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
91 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Strzałkowie, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo 22.02.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
92 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społeczne Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku (ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk) 4.03-15.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
93 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki związane z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli doraźnej PS.II-4.13.431-1-3/11 wydanych 13 maja 2011 r. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, z siedzibą pod adresem: Nowa Wieś, ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki  4.03-22.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
94 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodzinny” i „Asystent Rodzinny – II edycja” (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.). 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Czempiń 64-020 Czempiń 1.03-6.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
95 zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 712631P Włoszakowice – Dominice” zrealizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice 11.03-29.03.2013 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
96 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania placówki Dom Dziecka z siedzibą pod adresem: ul. Paczkowskiego 16, 62-200 Gniezno 25.02-8.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
97 Kontrola wydatkowania w 2012 roku środków  finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Czerniejewo, ul. Poznańska  8, 62-250 Czerniejewo 1.03-2.04.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
98 wykorzystanie i rozliczanie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kaczory na podstawie  art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.). 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Kaczorach, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory  4.03-12.03.2013 Wydział Polityki Społecznej
99 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno  27.02.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
100 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn  01.03.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 31.01.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 14:01