Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2018 roku, cz. 3. [poz. 201-300]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2018 r.

 
Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
201. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 17 września 2018 r.]
Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim 2018-05-21 - 2018-05-25 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
202. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach
wystąpienie pokontrolne, opublikowane 6 lipca 2018 r.
Urząd Miejski w Złotowie 2018-05-21 - 2018-05-25 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
203. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PRZYCHODNIA RODZINNA FAMILIA NOVA W ZŁOTOWIE, ul. Norwida 8, 77-400 Złotów 2018-05-21 - 2018-06-15 Wydział Zdrowia
204. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 23 listopada 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Obornikach 2018-05-23 - 2018-07-23 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
205. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 17 października 2018 r.]
MODERN DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z O.O. ul. Hetmańska 8/2, 60-252 Poznań 2018-05-22 - 2018-06-08 Wydział Zdrowia
206. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 17 października 2018 r.]
BEHAVIOUR PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA; FIZJOTERAPIA OPTIMA MARIOLA EJZENCHART-WOJKIEWICZ, ul. Kochanowskiego 22/6, 60-846 Poznań 2018-05-22 - 2018-06-08 Wydział Zdrowia
207. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 17 października 2018 r.]
TELERADIOLOGY DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Piątkowska 161, 60-689 Poznań 2018-05-22 - 2018-06-08 Wydział Zdrowia
208. Prawidłowość organizacji i funkcjonowania jednostki w zakresie wybranych elementów standardu usług obowiązujących w domach pomocy społecznej 
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 14 grudnia 2018 r.]
Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach 2018-05-28 - 2018-06-15 Wydział Polityki Społecznej
209. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 18 października 2018 r.]
HOSPITAL INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z O.O. ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań 2018-05-24 - 2018-06-08 Wydział Zdrowia
210. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 14 września 2018 r.]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Złotowie 2018-05-28 - 2018-06-22
przedłużona do 2018-07-30
Wydział Polityki Społecznej
211. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 18 września 2018 r.]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 2018-05-28 - 2018-06-22 Wydział Polityki Społecznej
212. Przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 11 października 2018 r.]
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu 2018-06-04 - 2018-06-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
213. Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 31 sierpnia 2018 r.]
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Kościanie 2018-06-04 - 2018-06-20 Wydział Polityki Społecznej
214. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
[zalecenia pkontrolne, opublikowano 11 września 2018 r.]
Dom Pomocy Społecznej w Psarach 2018-06-05 - 2018-06-26 Wydział Polityki Społecznej
215. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
DUO SFERA SP. Z O.O. 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 96/204 2018-06-05 - 2018-06-18 Wydział Zdrowia
216. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 24 sierpnia 2018 r.]
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie 2018-06-05 - 2018-06-14 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
217. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu 2018-06-06 - 2018-06-29 Wydział Polityki Społecznej
218. Prawidłowość prowadzonych postępowań w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie od 1 października 2017 r. do dnia zakończenia kontroli
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 28 sierpniaa 2018 r.]
Urząd Miasta i Gminy Margonin 2018-06-06 - 2018-06-15 Wydział Polityki Społecznej
219. Spełnianie standardów określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 27 czerwca 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 2018-06-04 - 2018-06-08 Wydział Polityki Społecznej
220. Spełnianie standardów określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 27 czerwca 2018 r.]
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu 2018-06-04 - 2018-06-08 Wydział Polityki Społecznej
221. Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r.
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 26 lipca 2018 r.]
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej Dla Ciebie, ul. Mieszka I 5 62-010 Pobiedziska 2018-06-08 - 2018-06-21 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
222. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 17 października 2018 r.]
QUALITY DENT ADAMCZAK SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA, ul. Starołęcka 42, Poznań 2018-06-07 - 2018-06-22 Wydział Zdrowia
223. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.]
HALINA KROCZEWSKA, ul. Macieja Rataja 6, 62-700 Turek 2018-06-11 - 2018-06-22 Wydział Zdrowia
224. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.]
LULA CLINIC SPÓŁKA CYWILNA, ul. 8 Marca 3 F, 77-400 Złotów 2018-06-11 - 2018-06-29 Wydział Zdrowia
225. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 27 sierpnia 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Śremie 2018-06-12 - 2018-06-15 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
226. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71 035 Cmentarze
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 9 października 2018 r.]
Urząd Miejski w Jarocinie 2018-06-11 - 2018-06-15
przedłużona do 2018-06-21
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
227. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 24 września 2018 r.]
Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim 2018-06-12 - 2018-06-15 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
228. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP Wioletta Bogacka 62-704 Kowale Pańskie-Kolonia 28 2018-06-18 - 2018-06-29 Wydział Zdrowia
229. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.]
Kompleksowa Opieka nad Kobietą Ciężarną Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań 2018-06-11 - 2018-06-27 Wydział Zdrowia
230. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.]
FEM-MED BEATA ŚWIDZIŃSKA, MAŁGORZATA HOROSZKIEWICZ, MACIEJ HASSAN - BARTZ SPÓŁKA JAWNA, ul. Przylesie 3, 62-070 Zakrzewo 2018-06-11 - 2018-06-27 Wydział Zdrowia
231. Prawidłowość wykorzystania dotacji na sfinansowanie wyposażenia gab. profil. zdrowotnej w zw. z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności św. opieki zdrowotnej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 27 sierpnia 2018 r.]
Urząd Gminy Chodzież 2018-06-18 - 2018-06-29 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
232. Realizacja zadań zleconych w zakresie zgromadzeń publicznych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 8 marca 2019 r.]
Urząd Miasta Kalisza 2018-06-18 - 2018-06-22 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
233. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz 2018-06-19 - 2018-06-22 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
234. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 2 stycznia 2019 r.]
Dom Pomocy Społecznej Mateusz Kozłowski Jabłkowo 19, 62-285 Popowo Kościelne 2018-06-13 - 2018-07-13 Wydział Polityki Społecznej
235. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 17 września 2018 r.]
Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim 2018-06-18 - 2018-06-22 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
236. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 17 października 2018 r.]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD STOMATOLOGICZNO-LEKARSKI STOMA-MED DAWID NAWROCKI, ul. B. Chrobrego 22A,  64-410 Sieraków 2018-06-19 - 2018-07-03 Wydział Zdrowia
237. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
MICHAŁ WAWRZYNIAK GRUPA CLUE, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań 2018-06-20 - 2018-07-13 Wydział Zdrowia
238. Wywiązywanie się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji  o nieruchomościach
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2018-rok
Urząd Miejski w Koninie 2018-06-19 - 2018-08-14 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
239. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.]
Przychodnie Medyczne Andrzej Turajski, ul. Krotowskiego 15, 62-050 Poznań 2018-06-14 - 2018-06-29 Wydział Zdrowia
240. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.]
ANIOŁ-MED Fizjoterapia Beata Anioł, ul. Kowalewicka 24, 60-002 Poznań 2018-06-14 - 2018-06-26 Wydział Zdrowia
241. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.]
MEDICON GOLUSIŃSKI I PARTNERZY LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA UL.K.JAROCHOWSKIEGO 28/2 POZNAŃ 2018-06-14 - 2018-06-29 Wydział Zdrowia
242. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 27 sierpnia 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 2018-06-22 - 2018-06-28 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
243. Realizacja zadań zleconych w zakresie zgromadzeń publicznych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 27 września 2018 r.]
Urząd Miasta Konina 2018-06-25 - 2018-06-29 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
244. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 7 lutego 2019 r.]
Urząd Miasta Poznania  2018-06-18 - 2018-08-17 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
245. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
Informacja, opublikowano 19 listopada 2018 r.
placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku z siedzibą pod adresem: ul. Roosevelta 103, 62-200 Gniezno               2018-06-19 - 2018-07-19 Wydział Polityki Społecznej
246. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego
[protokół z kontroli, opublikowano 17 października 2018 r.]
PRZYCHODNIA LEKARSKA SALUS KICIŃSKA EICKE SPÓŁKA JAWNA, ul. Pyzderska, 62-410 Zagórów 5  2018-06-20 - 2018-07-03 Wydział Zdrowia
247. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 27 września 2018 r.]
Urząd Gminy Kotlin 2018-06-25 - 2018-06-29 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
248. Spełnianie standardów określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.]
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckego 9 61-538 Poznań 2018-06-21 - 2018-07-04 Wydział Polityki Społecznej
249. Spełnianie standardów określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 2018-06-21 - 2018-07-04 Wydział Polityki Społecznej
250. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 26 października 2018 r.]
Urząd Miejski w Chodzieży 2018-06-26 - 2018-06-29 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
251. Przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 11 października 2018 r.]
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu 2018-06-27 - 2018-07-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
252. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71 035 Cmentarze
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 27 sierpnia 2018 r.]
Urząd Gminy w Kawęczynie 2018-06-27 - 2018-06-29 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
253. Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 13 września 2018 r.]
Środowiskowy Dom Samopomocy Wena w Lesznie ul. Starozamkowa 14a 64-100 Leszno 2018-06-27 - 2018-07-13 Wydział Polityki Społecznej
254. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
MEDIKA - Ewa Krawczyk ul. Sienkiewicza 52, 63-600 Kępno 2018-06-29 - 2018-07-13 Wydział Zdrowia
255. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
REHA ONE MAGDALENA SURDZIEL, ul. Jugosłowiańska 51,  60-149 Poznań 2018-07-02 - 2018-07-20 Wydział Zdrowia
256. Spełnianie wymagań określonych w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.]
SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF.S.T.DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 2018-06-29 - 2018-07-13 Wydział Zdrowia
257. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 14 stycznia grudnia 2019 r.]
WSPÓLNOTA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH LUDZKI GEST IM. JANA PAWŁA II, ul. Droga Leśna 60, 64-600 Oborniki 2018-07-02 - 2018-07-20 Wydział Zdrowia
258. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.]
STANISŁAW SCHNEIDER INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ;SCHNEIDER 9A, ul. Świebodzińska 9A, 60-162 Poznań 2018-07-02 - 2018-07-20 Wydział Zdrowia
259. Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 27 sierpnia 2018 r.]
Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur" ul. Grochowska 49a, 60-332 Poznań 2018-07-03 - 2018-07-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
260. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.]
SOMA MEDICA Centrum Opieki Okołoporodowej Paulina Trojan- Kaczmarek, 62-002 Suchy Las ul. Szkolna 7 2018-07-04 - 2018-07-20 Wydział Zdrowia
261. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.]
1. ZARZĄDZANIE HOTELAMI RYSZARD KOSMOWSKI 2. KOS. S.C. RYSZARD KOSMOWSKI, SYLWIA KOSMOWSKA – RYBAK, ul. Polna 7A, 62-330 Nekla  2018-07-06 - 2018-07-31 Wydział Zdrowia
262. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 27 sierpnia 2018 r.]
Urząd Miejski w Krobi 2018-07-06 - 2018-07-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
263. Prawidłowość wykorzystania dotacji na sfinansowanie wyposażenia gab. profil. zdrowotnej w zw. z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności św. opieki zdrowotnej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 27 sierpnia 2018 r.]
Urząd Gminy Kościelec 2018-07-09 - 2018-07-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
264. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych na poprawę bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na drogach
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 27 sierpnia 2018 r.]
Urząd Miejski Gminy Rawicz 2018-07-09 - 2018-07-25 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
265. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.]
Parklinik Beata Piątkowska, ul. Mickiewicza 21, 62-500 Konin 2018-07-09 - 2018-07-20 Wydział Zdrowia
266. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.]
DAWID LIEBRECHT LIBRA-MED GABINET REHABILITACJI I MASAŻU, ul. Toruńska 1A, 77-430 Krajenka 2018-07-09 - 2018-07-27 Wydział Zdrowia
267. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
protokół z kontroli, opublikowano 18 października 2018 r.]
NZOZ OPIEKA DŁUGOTERMINOWA SPERANZA W WYRZYSKU ZDZISŁAW SEROKA, pl. Wojska Polskiego 19, 89-300 Wyrzysk 2018-07-11 - 2018-07-31 Wydział Zdrowia
268. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.]
Supramed s.c. ul. Wojska Polskiego 33B,  62-500 Konin 2018-07-11 - 2018-07-24 Wydział Zdrowia
269. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.]
PROGRAMED B.G. CZUBIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. F. Chopina 16A, 62-510 Konin 2018-07-12 - 2018-07-25 Wydział Zdrowia
270. • Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne• Wywiązywanie się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach• Wypełnianie obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego• Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2018-rok
Starostwo Powiatowe w Rawiczu 2018-07-10 - 2018-10-10 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
271. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 24 sierpnia 2018 r.]
Urząd Gminy Lipka 2018-07-11 - 2018-07-18 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
272. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 23 października 2018 r.]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki 2018-07-06 - 2018-08-06 Wydział Polityki Społecznej
273. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
BARBARA BILSKA-MAŃKOWSKA GABINET LEKARSKI, ul. S. Żeromskiego 24C/21 64-800 Chodzież 2018-07-13 - 2018-07-27 Wydział Zdrowia
274. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
FALMED REHABILITACJA RUCHOWA STANISŁAW FALISZEWSKI, ul. Czereśniowa 48, 62-081 Przeźmierowo 2018-07-16 - 2018-07-31 Wydział Zdrowia
275. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
SMILE STUDIO JANKOWSKI JANKOWSKA-WIKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Radosna 10, 60-593 Poznań 2018-07-16 - 2018-07-31
przedłużona do 2018-08-06
Wydział Zdrowia
276. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.]
CENtrUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. 1 Maja 21, 63-100 Śrem  2018-07-16 - 2018-07-31 Wydział Zdrowia
277. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa DENTAL PRYWATNE PRZYCHODNIE STOMATOLOGICZNE GRAŻYNA, DAWID OBODA S.C., ul. Szyperska 1, 61-754 Poznań  2018-07-16 - 2018-07-31
upoważnienie anulowano
Wydział Zdrowia
278. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
Grupowa Praktyka Stomatologiczna ESTETICA S.C. Małgorzata Mocek, Sebastian Kunc, ul. K. Wielkiego 13, 63-300 Pleszew 2018-07-17 - 2018-07-31 Wydział Zdrowia
279. Prawidłowość wydawania orzeczeń dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kwalifikacje kadry oraz organizacja pracy Zespołu
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 19 listopada 2018 r.]
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu  2018-07-18 - 2018-08-31 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
280. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 19 września 2018 r.]
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie 2018-07-19 - 2018-07-26 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
281. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 31 grudnia 2018 r.]
Rodzinny Dom Opieki Społecznej, ul. Wiejska 70A, 62-580 Grodziec 2018-07-18 - 2018-08-17 Wydział Polityki Społecznej
282. • Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne• Wywiązywanie się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach• Wypełnianie obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego• Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2018-rok
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 2018-07-18 - 2018-09-21 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
283. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 października 2018 r.]
ContactMedia Marzena Mierkiewicz, ul. Perzycka 11, 60-182 Poznań 2018-07-19 - 2018-08-03przedłużona do2018-08-10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
284. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 8 listopada 2018 r.]
Urząd Miejski w Krotoszynie 2018-07-18 - 2018-07-31 Wydział Polityki Społecznej
285. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
FILIDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Bilskiego 2/1, 62-200 Gniezno 2018-07-20 - 2018-08-03 Wydział Zdrowia
286. Prawidłowość wykorzystania dotacji na sfinansowanie wyposażenia gab. profil. zdrowotnej w zw. z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności św. opieki zdrowotnej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 14 września 2018 r.]
Urząd Gminy Koźminek 2018-07-23 - 2018-07-26 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
287. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Monika Kurzawa, ul. Graniczna 78A, 62-800 Kalisz 2018-07-23 - 2018-08-06 Wydział Zdrowia
288. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
[notatka służbowa, opublikowano 11 września 2018 r.]
Placówka pod adresem:ul. Ametystowa 6, 62-500 Konin 2018-07-25 - 2018-08-03 Wydział Polityki Społecznej
289. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.]
KLINIKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ DOLCE MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Lęborska 47, 61-431 Poznań 2018-07-25 - 2018-08-10 Wydział Zdrowia
290. Prawidłowość prowadzonych postępowań w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie od 1 października 2017 r. do dnia zakończenia kontroli
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
Urząd Miasta i Gminy w Skokach 2018-07-23 - 2018-07-31 Wydział Polityki Społecznej
291. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 24 września 2018 r.]
Urząd Miejski w Puszczykowie 2018-07-25 - 2018-07-31 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
292. Spełnianie wymagań określonych w ustawach: o działalności leczniczej i o państwowym ratownictwie medycznym
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ul. R. Traugutta 7 62-400 Słupca 2018-07-24 - 2018-08-07 Wydział Zdrowia
293. Spełnianie wymagań określonych w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 10 maja 2019 r.]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ul. R. Traugutta 7 62-400 Słupca 2018-07-24 - 2018-08-07 Wydział Zdrowia
294. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED Paulina Kaźmierczak, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 20A, 62-400 Słupca 2018-08-06 - 2018-08-17 Wydział Zdrowia
295. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Przychodnia Stomatologiczna A-DENT-AB Zygmunt Dębowiecki, ul. Targowa 23, 62-561 Ślesin 2018-08-07 - 2018-08-20
przedłużona do 2018-09-20
Wydział Zdrowia
296. Ocena prawidłowości wykonania i udokumentowania badań lekarskich oraz wydanych orzeczeń lekarskich nr 9/2018 i 10/2018 Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, ul. Poznańska 55A 60-852 Poznań 2018-07-27 - 2018-08-24 Wydział Zdrowia
297. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
REHKAM CENtrUM REHABILITACJI I INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, ul. Platanowa 18, 62-023 Kamionki 2018-08-01 - 2018-08-14 Wydział Zdrowia
298. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 29 października 2018 r.]
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Swoboda ul. Swoboda 59 60-101 Poznań 2018-07-27 - 2018-08-27 Wydział Polityki Społecznej
299. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 3 grudnia 2018 r.]
Urząd Gminy Czerwonak 2018-08-02 - 2018-08-14 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
300. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA KOMED 1 KOWALEWSKA KRYSTYNA I WSPÓŁNICY SPÓŁKA JAWNA, ul. Poznańska 116, 62-510 Konin 2018-08-06 - 2018-08-17 Wydział Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Izabela Judek
Data utworzenia: 21.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.05.2019 - 10:54