Kontrole prowadzone przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim w 2013 roku

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Okres objęty kontrolą Termin kontroli
1 Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w  Kaliszu (u. Staszica 47a, 62-800 Kalisz)
[wystąpienie pokontrolne]
 • organizacja i działanie Zespołu,
 • kwalifikacje kadry,
 • prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
 • kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
od 01.01.2011  r.
do dnia kontroli
21.03-23.04 2013 r.
2 Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Ostrowie Wlkp. (Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski)
[wystąpienie pokontrolne]
 • organizacja i działanie Zespołu,
 • kwalifikacje kadry,
 • prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
 • kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
od 01.01.2011  r.
do dnia kontroli
25.03-07.05 2013 r.3
3

Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Pile (Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła)

Kontrola doraźna w zw. z anonimem
[protokół kontroli]

zgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o stopniu niepełnosprawności. wybrane akta wskazane w anonimie 30.04-28.06 2013 r.
4

Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Międzychodzie (ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód)
[wystąpienie pokontrolne]

 • organizacja i działanie Zespołu,
 • kwalifikacje kadry,
 • prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
 • kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
od 01.01.2012  r.
do dnia kontroli
24.05-12.07 2013 r.
5

Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Środzie Wlkp. (ul. ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wlkp.)
[wystąpienie pokontrolne]

 • organizacja i działanie Zespołu,
 • kwalifikacje kadry,
 • prawidłowość i jednolitość  stosowania przepisów,  standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
 • kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
od 01.01.2012  r.
do dnia kontroli
21.06-09.08 2013 r.
6

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Gnieźnie (ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno)
Kontrola doraźna w zw. z anonimem
[protokół kontroli]
 

zgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

losowo wybrane akta 12.08-31.10 2013 r.
7

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kępnie (ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno)
[wystąpienie pokontrolne]

 • organizacja i działanie Zespołu,
 • kwalifikacje kadry,
 • prawidłowość i jednolitość   stosowania przepisów,   standardów i procedur  postępowania w sprawach   dotyczących orzekania o   niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
 • kontrola orzeczeń co do ich   zgodności z zebranymi  dokumentami lub przepisami   dotyczącymi orzekania o   niepełnosprawności lub   stopniu niepełnosprawności od 01.01.2012  r.
do dnia kontroli 18.09-29.10 2013 r.
8

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Szamotułach (ul. Wojska  Polskiego 1, 64-500 Szamotuły)
[wystąpienie pokontrolne]

 • organizacja i działanie   Zespołu,
 • kwalifikacje kadry,
 • prawidłowość i jednolitość   stosowania przepisów, standardów i procedur   postępowania w sprawach   dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
 • kontrola orzeczeń co do ich  zgodności z zebranymi   dokumentami lub przepisami   dotyczącymi orzekania o   niepełnosprawności lub   stopniu niepełnosprawności.
od 01.01.2012  r.
do dnia kontroli
23.09-15.11 2013 r.
9.

Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Krotoszynie (ul. Młyńska 2d/1, 63-700 Krotoszyn)
 [wystąpienie pokontrolne]

 •  organizacja i działanie  Zespołu,
 •  kwalifikacje kadry,
 • prawidłowość i jednolitość   stosowania przepisów,   standardów i procedur postępowania w sprawach  dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o  stopniu niepełnosprawności.
 • kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi  dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
od 01.01.2012  r.
do dnia kontroli
30.12.2013 r.-7.03.2014 r.
10.

Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Obornikach (ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki Wlkp.)
 [wystąpienie pokontrolne]

 • organizacja i działanie  Zespołu,
 •  kwalifikacje kadry,
 •  prawidłowość i jednolitość   stosowania przepisów,   standardów i procedurpostępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.
 •  kontrola orzeczeń co do ich  zgodności z zebranymi  dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
od 01.01.2012  r.
do dnia kontroli
30.12.2013 r.-7.03.2014 r.

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

Sporządził: Bartosz Kamiński,
Starszy specjalista
Wojewódzki Zespół

Autor: Bartosz Kamiński
Data utworzenia: 20.05.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.05.2015 - 09:37