Rok 2018

Plan kontroli okresowych straży gminnych (miejskich) na terenie województwa wielkopolskiego na 2018 rok

Plan opracowano na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1733, z późn. zm.).

Lp. Nazwa jednostki Siedziba jednostki Termin kontroli Zakres kontroli Uwagi
1 Straż Miejska w Lesznie
 Plan kontroli straży gminnych (miejskich) na 2018 r.
ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno Styczeń 2018 r.

Obszary wymienione w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706, z późn. zm.):

wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ww. ustawy,

użycie broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego,

ewidencja, o której mowa w art. 9a ust. 1 ww. ustawy.

 
2 Straż Miejska w Golinie
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
ul. Nowa 1, 2-590 Golina Styczeń 2018 r.  
3 Straż Miejska w Suchym Lesie
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
ul. Poziomkowa 39, 62-002 Suchy Las Luty 2018 r.  
4 Straż Miejska w Murowanej Goślinie
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
ul. Gen. T. Kutrzeby 3, 62-095 Murowana Goślina Luty 2018 r.  
5 Straż Miejska w Komornikach
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki Marzec 2018 r.  
6 Straż Miejska Gostyniu
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń Marzec 2018 r.  
7 Straż Miejska Miasta Poznania
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań Kwiecień 2018 r.  
8 Straż Miejska w Ostrowie Wielkopolskim
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
ul. Kościuszki 12a, 63-400 Ostrów Wlkp. Maj 2018 r.  
9 Straż Miejska w Pleszewie
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
Pl. Kościelny 1, 63-300 Pleszew Czerwiec 2018 r.  
10 Straż Miejska Gołuchowie
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
ul. Lipowa 1, 3-322 Gołuchów Czerwiec 2018 r.  
11 Straż Miejska w Mosinie
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
ul. Krotowskiego 16, 62-050 Mosina Lipiec 2018 r.  
12 Straż Miejska w Krotoszynie
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
ul. Kołłątaja 7, 62-725 Krotoszyn Sierpień 2018 r.  
13 Straż Miejska w Ostrzeszowie
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.]
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów Wrzesień 2018 r.  
14 Straż Miejska w Puszczykowie
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.]
ul. Poznańska 26, 62-040 Puszczykowo Wrzesień 2018 r.  
15 Straż Miejska w Koninie
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.]
ul. Przemysłowa 2, 62-500 Konin Październik 2018 r.  
16 Straż Miejska we Wrześni
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 14 marca 2019 r.]
ul. Ratuszowa 1 (wejście B), 62-300 Września Listopad 2018 r.  
17 Straż Miejska w Czarnkowie
 [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 14 marca 2019 r.]
Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków Grudnień 2018 r.  
Autor: Dariusz Dymek
Data utworzenia: 12.10.2018
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 12.10.2018 - 14:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.09.2019 - 14:40