O wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pt. "Budowa czterotorowej linii napowietrznej 2x400+2x220kV Plewiska - Kromolice na odcinku od słupa nr 43 (z wyłączeniem tego słupa) do słupa nr 46"

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 16 października 2009 r. do 30 października 2009 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 15.10.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28