O wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pt. "Rozbiórka słupa nr 218 istniejącej linii napowietrznej 220kV Konin - Plewiska oraz budowa słupa nr 47 czterotorowej linii napowietrznej...

2x400+2x220kV Plewiska - Kromolice wraz z podwieszeniem przewodów do słupa nr 47"

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 14 października 2009 r. do 28 października 2009 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 13.10.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28