O wydaniu decyzji zezwalającej generalnemu dyrektorowi dróg krajowych i autostrad na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przeznaczonych pod budowę obwodnicy drogowej miejscowości Koźmin Wlkp. w ciągu drogi krajowej nr 15 - II etap.

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 13 października 2009 r. do 28 października 2009 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 13.10.2009
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 12:58