Archiwum przetargów - 2017

Status Nazwa
zakończony Usługa dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego w technologii światłowodowej – 19 lokalizacji
zakończony Wykonanie okablowania strukturalnego i remontu łazienek na I piętrze budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Delegaturze w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 7, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Remont schodów (wyjścia awaryjnego) w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) przy ul. Wiśniowej 13a w Poznaniu
zakończony Dostawa oraz montaż 7 szt. zestawów przemienników radiowych wraz z osprzętem na potrzeby Sieci Łączności Radiowej Systemu Zarządzania i Kierowania Wojewody
zakończony Remont pomieszczeń na I piętrze w budynku „B” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
zakończony Usługi transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Dostawa mebli na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Wymiana okien w Centrum Powiadamiania Ratunkowego – budynek A w Poznaniu ul. Wiśniowa 13a
zakończony Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dzierżawą aplikacji do zarządzania i monitoringu tych urządzeń dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Strony