Konserwacja i przeglądy urządzeń niezbędnych do pracy radiotelefonicznej sieci zarządzania i kierowania Wojewody Wielkopolskiego, radiotelefonicznej sieci na potrzeby państwowego ratownictwa medycznego, radiowego systemu alarmowego województwa...