Świadczenie głosowych usług telefonicznych realizowanych na wydzierżawionych centralach telefonicznych w zakresie delegatur Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Kaliszu i Koninie

Treść archiwalna