Usługa dostępu do sieci Internet na potrzeby stacji retransmisyjnej łączności radiowej sieci Państwowego Ratownictwa Medycznego w miejscowości Dobra, powiat turecki

Treść archiwalna