Usługa dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej sieci Państwowego Ratownictwa Medycznego z możliwością składania ofert częściowych – etap II/2016 r.

Treść archiwalna