Usługa dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej sieci Państwowego Ratownictwa Medycznego z możliwością składania ofert częściowych

Treść archiwalna