Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz Pile

Treść archiwalna

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii otwarcie ofert w postępowaniu pn.:  „Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz Pile ” odbędzie się w dniu 23.11.20020 r. o godz. 12:00 poprzez transmisję on line.

Link dostępowy do transmisji on line: https://yms.poznan.uw.gov.pl/meeting/join/#/login?t=xCBw6atVdhs%3D

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.10.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą”, pod adresem: https://zamowienia-wuw.ezamawiajacy.pl(odnośnik zewnętrzny) .
Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://zamowienia-wuw.ezamawiajacy.pl(odnośnik zewnętrzny) .
Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na platformie w zakładce „Archiwalne”.
Można zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SIWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na platformie.
Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą kliknięcia na klawisz „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do platformy, poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

UWAGA: proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych, trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu: 22 257 22 23 oraz adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl(link wysyła e-mail).  

Załącznik nr 2 – wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), dostępny na platformie po zalogowaniu.

Status: 
zakończony
Autor: Krzysztof Marciniak
Data utworzenia: 21.10.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.10.2020 - 09:17
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.01.2021 - 08:26