Świadczenie usług cateringowych na potrzeby szkoleń organizowanych dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II,

Treść archiwalna

... współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby szkoleń organizowanych dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach  projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 poprzez transmisję on-line.


Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący w/w postępowanie informuje, że w dniu 17.09.2020 r. została zawarta umowa z 5S Krzysztof Chwała, ul. Św. Floriana 8/11, 60-536 Poznań.

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 19.08.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 19.08.2020 - 10:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.01.2021 - 08:28