Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w 2020 roku

Treść archiwalna

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący postępowanie pn.: „Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w 2020 roku ” informuje, że w dniu 03.02.2020 r. została zawarta umowa z Wykonawcą: 5S Krzysztof Chwała, ul. Św. Floriana 8/11, 60-536 Poznań.

Status: 
zakończony
Autor: Krzysztof Marciniak
Data utworzenia: 15.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.01.2020 - 14:16
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.01.2021 - 08:28