Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w 2021 roku

Treść archiwalna

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący w/w postępowanie informuje, że w dniu 20.01.2021 r. została zawarta umowa z 5S Krzysztof Chwała, ul. Św. Floriana 8/11, 60-536 Poznań.

/21.01.2021 r./


Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii otwarcie ofert w ww. postępowaniu odbędzie się w dniu 7.01.2021 r. o godz. 12.00 poprzez transmisję online.

Link do transmisji online :
http://yms.poznan.uw.gov.pl/meeting/join/#/login?t=JzQ0n/Ill0Q=

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 23.12.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.12.2020 - 14:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.01.2021 - 10:50