Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile na rok 2018 i 2019 z możliwością ...

Treść archiwalna

... składania ofert częściowych.

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący postępowanie pn.: „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile na rok 2018 i 2019 z możliwością składania ofert częściowych” informuje, że w dniach:

  • 24.11.2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą - PZU Zdrowie S.A., ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, PZU Zdrowie S.A Oddział Centrum Medyczne CORDIS w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań – cz. I zamówienia;
  • 29.11.2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą - Kaliska Agencja Medyczna, „MEDIX” sp. z o.o., ul. Majkowska 13a, 62-800 Kalisz - cz. II zamówienia;
  • 06.12.2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą - Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy „MED-ALKO” sp. z o.o., ul. Gajowa 7, 62-510 Konin -  cz. III zamówienia;
  • 14.12.2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą - LCM VERTICULUS sp. z o.o., ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno – cz. IV zamówienia;
  • cz. V zamówienia – zamówienie nie zostało udzielone.
Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 28.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.11.2019 - 12:10