Świadczenie usługi ochrony obiektów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zlokalizowanych w Delegaturach w Pile, Lesznie, Kaliszu z możliwością składania ofert częściowych (postępowanie powtórzone)

Treść archiwalna

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący w/w postępowanie informuje, że: w części I, II, III zamówienia w dniu 23.06.2020 r. zostały zawarte umowy z konsorcjum: PROTECTOR sp. z o.o. – lider konsorcjum, ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk, Fides AMM Sp.   z o.o. – konsorcjant, ul. Wergiliusza 42,  60-461 Poznań, TS SERVICE sp. z o.o. – konsorcjant, ul. Strzeszyńska 31, 60-476 Poznań.


Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Świadczenie usługi ochrony obiektów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zlokalizowanych w Delegaturach w Pile, Lesznie, Kaliszu z możliwością składania ofert częściowych” odbędzie się w dniu 05 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 poprzez transmisję on-line.

Link dostępowy do transmisji online: http://yms.poznan.uw.gov.pl/meeting/join/#/login?t=Gd6fAVLKf50=

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 29.05.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 29.05.2020 - 13:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.01.2021 - 08:28