Świadczenie usługi ochrony obiektów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur w Pile, Lesznie, Kaliszu i Koninie, z możliwością składania ofert częściowych

Treść archiwalna

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący w/w postępowanie informuje, że:

  • w części I zamówienia: w dniu 27.05.2020 r. została zawarta umowa z Wykonawcą: konsorcjum Spółdzielnia „Dozór” w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 19a, 62-200 Gniezno i Biuro Ochrony A-Z, ul. Bogusławskiego 28, 62-002 Suchy Las;
  • w części V zamówienia: w dniu 02.06.2020 r. została zawarta umowa z Guard  - Profesjonalna Ochrona Osób  i Mienia Krzysztof Matuszczak i wspólnicy sp. j., ul. Szarych Szeregów 4, 62-500 Konin.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 6 KWIETNIA 2020 R.

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Świadczenie usługi ochrony obiektów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur w Pile, Lesznie, Kaliszu i Koninie, z możliwością składania ofert częściowych” odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2020 r. o godz. 11:30 poprzez transmisję on-line.

Link dostępowy do transmisji: https://join.skype.com/mh2enAeUXEg3

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 04.03.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 04.03.2020 - 11:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.01.2021 - 08:28