Usługi pocztowe w rozumieniu art. 3 pkt 30 Prawa Pocztowego oraz usługi pocztowe w zakresie obsługi przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 19 Prawa Pocztowego polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez ...

Treść archiwalna

... Operatora Pocztowego na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z delegaturami: Kalisz, Konin, Leszno, Piła w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym kurierskich i ewentualnych ich zwrotów.

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, prowadzący postępowanie pn.:„Usługi pocztowe w rozumieniu art. 3 pkt 30 Prawa Pocztowego oraz usługi pocztowe w zakresie obsługi przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 19 Prawa Pocztowego polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Operatora Pocztowego na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z delegaturami: Kalisz, Konin, Leszno, Piła w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym kurierskich i ewentualnych ich zwrotów” informuje, że w dniu 13.11.2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – Pocztą Polską S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 11.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.11.2019 - 12:10