Archiwum zapytań ofertowych - 2020

Status Nazwa
zakończony Zakup Elektronicznego Depozytora Kluczy na 200 kluczy wraz terminalem (czytnikiem kart) kompatybilnym z systemem UNIS użytkowanym w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i montażem w lokalizacji urzędu przy pl. Wolności 17 w Poznaniu
zakończony Zapewnienie rocznego wsparcia serwisowego systemu wideokonferencyjnego TrueConf wykorzystywanego w WCZK, obejmującego aktualizacje systemu do najnowszych wersji i funkcjonalności ukazujących się w terminie 10 dni od dnia wystąpienia aktualizacji oraz ...
zakończony Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart imiennych dla pracowników, ich osób towarzyszących i dzieci
zakończony Zakup bezprzewodowego zestawu mikrofonów Shure MXCW, zestawów mikrofonowych Sennheiser XS Wireless 2 wraz z kablami mikrofonowymi oraz statywów mikrofonowych, jako doposażenie sal konferencyjnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Świadczenie usługi polegającej na prawidłowym pobieraniu materiałów do badań laboratoryjnych (tj. wymazów) od osób objętych obowiązkową kwarantanną, przewozu pobranych materiałów do wskazanego przez koordynatora laboratorium oraz prawidłowego...
zakończony Usługa demontażu, wywiezienia oraz utylizacji zbiorników na paliwo do kotłowni olejowej
zakończony Doposażenie pomieszczenia serwerowni NPC-1 w bud. C w redundantne zasilanie i dostosowanie instalacji elektrycznej dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Świadczenie usługi polegającej na prawidłowym pobieraniu materiałów do badań laboratoryjnych (tj. wymazów) od osób objętych obowiązkową kwarantanną, przewozu pobranych materiałów do wskazanego przez koordynatora laboratorium oraz prawidłowego...
zakończony Świadczenie usługi polegającej na wystawianiu kart zgonu oraz ustalaniu jego przyczyn przez lekarzy i lekarzy dentystów zgonów u osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem
zakończony Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Strony