Archiwum zapytań ofertowych - 2020

Status Nazwa
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Kosowo” (składającego się z dwóch studni) w m. Kosowo, gm. Gostyń, powiat gostyński, województwo wielkopolskie
zakończony Usługa przeniesienia anten z dwóch starych masztów na nowy maszt oraz instalacją na nowym maszcie dodatkowych anten wraz z dostarczeniem sprzętu i osprzętu radiowego na budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, znajdującego się ...
zakończony Dostawa i montaż systemu masztowego na potrzeby łączności radiowej Zarządzania Kryzysowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i systemu ostrzegania i alarmowania umiejscowionego na dachu budynku liceum ogólnokształcącego
unieważniony Dostawa 30 sztuk akumulatorów na potrzeby działania stacji retransmisyjnych sieci łączności radiowej systemu PRM
unieważniony Dostawa licencji dla urządzenia UTM FortiGate 100D, Fortigate 100D 1 Year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)
unieważniony Dostawa sprzętu łączności radiowej cyfrowej wraz z ukompletowaniem
unieważniony Przegląd (kontrola), konserwacja i/lub naprawa urządzeń/instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
unieważniony Świadczenie usługi polegającej na prawidłowym pobieraniu materiałów do badań laboratoryjnych (tj. wymazów) od osób objętych obowiązkową kwarantanną, przewozu pobranych materiałów do wskazanego przez koordynatora laboratorium oraz prawidłowego...
unieważniony Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu nauki języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2 ...
unieważniony Opracowanie projektu posadowienia kontenera telekomunikacyjnego na działce wraz z uzyskaniem map do celów projektowych i prowadzenie we współpracy z Zamawiającym pozyskania wymaganych zgód prawnych dotyczących posadowienia oraz wykonania przyłącza elektry

Strony