Archiwum zapytań ofertowych - 2021

Status Nazwa
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów językowych dot. korespondencji oficjalnej i nieoficjalnej w języku angielskim, sztuki tłumaczenia na język angielski termin składaia ofert 24.06.21
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 4 szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych
zakończony Organizacja i prowadzenie w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców Państw Trzecich w Poznaniu w ramach projektu pt. „Wielkopolska Wspólna Sprawa” (nr 12/8-2017/OG-FAMI) finansowanego ze środków...
zakończony Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Winiary I w Gnieźnie, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie
zakończony Dostawa centralnego zasilacza UPS wraz z baterią akumulatorów, instalacja i konfiguracja infrastruktury w wydzielonym fragmencie sieci energetycznej typu DATA w serwerowni budynku delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
zakończony Świadczenie usługi polegającej na wystawianiu kart zgonu oraz ustalaniu jego przyczyn przez lekarzy i lekarzy dentystów zgonów u osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów językowych dot. korespondencji oficjalnej i nieoficjalnej w języku angielskim, sztuki tłumaczenia na język angielski, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu ...
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów językowych dot. korespondencji oficjalnej i nieoficjalnej w języku rosyjskim, sztuki tłumaczenia na język rosyjski, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu ...
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Zduny” dla miasta Krotoszyna w części znajdującej się na terenie województwa wielkopolskiego

Strony