Archiwum zapytań ofertowych - 2021

Status Nazwa
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Książ Wlkp.” (składającego się z dwóch studni) w m. Książ Wlkp., powiat śremski, województwo wielkopolskie
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego, dla nie więcej niż 60 pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, podzielonych na 6 grup, od 6 do 10 pracowników w grupie,...
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Konarzyce” (składającego się z dwóch studni) w m. Konarzyce, gm. Książ Wlkp., powiat śremski, województwo wielkopolskie
zakończony Zakup dla pracowników ulgowych usług transportowych (legitymacji zniżkowych) na rok 2021 – ulga 50% w komunikacji krajowej, w klasie dowolnej w pociągach, w ilości 113 sztuk
unieważniony Dostarczenie 5.000 sztuk flag Powstania Wielkopolskiego
unieważniony Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych na potrzeby Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w miejscowości Borki, gmina Słupca, woj. wielkopolskie
unieważniony Budowa sieci strukturalnej na potrzeby uruchomienia sieci WiFi oraz budowa punktów PEL na potrzeby systemu wydruku kroczącego w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
unieważniony Zakup, dostarczenie 3.000 szt. toreb płóciennych o wymiarach 38 x 42 cm ± 2 cm, grubości tkaniny 180 g/m2, w kolorze jasnoniebieskim, z umieszczonym logotypem wykonanym na podstawie projektu przedłożonego przez Zamawiającego oraz 3.000 szt. parasoli ...
unieważniony Dostawa (udostępnienie) platformy zakupowej wraz z aktualizacjami i pomocą techniczną przez okres jednego roku na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
unieważniony Zorganizowanie szkolenia nt. Pozyskiwanie informacji w trakcie czynności urzędowych z udziałem stron i świadków w postępowaniu administracyjnym. Techniki i metody przesłuchań dla pracowników organów administracji państwowej i samorządowej, dla ...

Strony