Dostawa serwera do systemu ostrzegania i alarmowania.

Termin składania ofert przez oferentów na adres e-mail wskazany w OPZ do 21 listopada 2017 r.

Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 15.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.12.2017 - 13:33