Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Zarządzania Kryzysowego z możliwością składania ofert częściowych

Treść archiwalna

Zamawiający Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu prowadzący zapytanie ofertowe pn. Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Zarządzania Kryzysowego z możliwością składania ofert częściowych, informuje, że dokonał wyboru oferty dla części I zapytania ofertowego. Wpłynęła jedna oferta, która spełniała kryteria wyboru oferty: INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25,. 60-211 Poznań.

Jednocześnie Zamawiający informuje o unieważnieniu części II zapytania ofertowego pn. Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Zarządzania Kryzysowego z możliwością składania ofert częściowych.

Status: 
zakończony
Autor: Marek Naskrent
Data utworzenia: 30.11.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.11.2020 - 14:44
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.04.2021 - 09:26