Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w technologii przewodowej na potrzeby systemu łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Zarządzania Kryzysowego – 22 lokalizacje

Treść archiwalna

Zamawiający Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu prowadzący zapytanie ofertowe pn. Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w technologii przewodowej na potrzeby systemu łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Zarządzania Kryzysowego - 22 lokalizacje, informuje, że dokonał wyboru oferty. Wpłynęła jedna oferta, która spełniała kryteria wyboru oferty: Orange Polska S.A.. Al. Jerozolimskie 160. 02-326 Warszawa.

Status: 
zakończony
Autor: Marek Naskrent
Data utworzenia: 11.12.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.12.2020 - 12:31
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.04.2021 - 09:26