Usługa modernizacji i rekonfiguracji elementów systemu ostrzegania i alarmowania

Termin składania ofert przez oferentów do 27 listopada 2017 r., na adres e-mail wskazany w OPZ.

Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 21.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.12.2017 - 14:15