Usługa modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania

Zamawiający nie dokonał wyboru oferenta, ze względu na ujawnioną wadę opis przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający ponownie sformułuje zapytanie dokonując zmiany OPZ.

Termin składania ofert przez oferentów na adres e-mail wskazany w OPZ do 15 llistopada 2017 r.

Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 08.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.11.2017 - 07:54