Usługa wyżywienia w związku ze szkoleniem kandydatów na operatorów numeru alarmowego w dniach 20 -24 listopada br.

Termin składania ofert przez oferentów na adres e-mail wskazany w OPZ do 16 listopada 2017 r.

Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 13.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.11.2017 - 07:55