Zakup 1 szt. zestawu komputerowego klasy TEMPEST spełniającego wymagania normy SDIP-27 Level C

Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe do dnia 13 listopada 2017 r.

Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 09.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.11.2017 - 07:55