Zarządzenie Nr 318/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu