Zarządzenie nr 403/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim