Zarządzenie nr 439/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Wielkopolskiego na 2016 rok