Zarządzenie nr 484/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2017 r. zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 10.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2018 - 14:59