Zarządzenie nr 614/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Komisji do przejęcia majątku wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych przekazywanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 12.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2018 - 14:59