Zarządzenie Nr 621/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie struktury zarządzania realizacją projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu