Zarządzenie nr 640/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych