Zarządzenie Nr 66/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2016 roku zmieniające załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i wykładowców oraz instruktorów i wykładowców ...