Zarządzenie Nr 746/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

Uchylone zarządzeniem 236/18

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 30.12.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.08.2018 - 07:24