Archiwum - zasób zlikwidowanych przedsiębiorstw

Uzyskanie dokumentów osobowo-płacowych z zasobu zlikwidowanych przedsiębiorstw, przechowywanego w Archiwum Urzędu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Informacja o składaniu wniosków

Wnioski można przesłać pocztą na adres:
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 19 48, 61 854 19 59

Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców

https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.04.2016 - 15:12