Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do budowy gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5MPa) PE dn90 w miejscowościach Rokietnica i Kiekrz, działki nr ewid. 230/6, 323/3, 294/1 i 324/2, obręb 0010 Rokietnica oraz działki nr ewid. 100/134, 100/126, ...

Treść archiwalna

...  97/16, 95/27, 96/6 i 91/18, obręb 0003 Kiekrz, jedn. ewid. 302113_2 Rokietnica

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 24.05.2022 do 24.06.2022
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 24.05.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.05.2022 - 11:49
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.06.2022 - 00:05